Złomowanie pojazdów

 

Posiadamy decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego pozwalającą  na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jesteśmy więc uprawnieni do legalnego złomowania samochodów zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów (Dz.U. z 2015 r.,  poz.140) i na tej podstawie wydajemy zaświadczenia do ich wyrejestrowania.

Przekazując pojazd do naszej Stacji Demontażu Pojazdów otrzymacie Państwo dokument, na podstawie którego ostatecznie wyrejestrujecie swoje auto w danym Wydziale Komunikacji w terminie do 30 dni od daty jego wydania. Tylko kasacja pojazdu przez profesjonalną Stację Demontażu, gwarantuje całkowite i jednoznaczne uregulowanie strony prawnej  pozbycia się nie nadającego się do użytkowania pojazdu!

 

Wymagane dokumenty do złomowania pojazdu

Podczas kasacji pojazdu jest sprawdzana tożsamość osoby złomującej samochód. Sprawdzamy dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu czy zgadzają się z dowodem osobistym właściciela pojazdu. Sprawdzamy czy numer identyfikacyjny pojazdu wpisany w dowodzie rejestracyjnym pokrywa się z polem numerów nabitym na karoserii pojazdu.

  1. Dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem zameldowania i numerem pesel właściciela pojazdu;
  2. Dowód rejestracyjny, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu, lub gdy został zatrzymany przez policję kserokopia dowodu, potwierdzona przez właściwy wydział komunikacji;
  3. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Odpowiednia adnotacja znajduje się w dowodzie rejestracyjnym na ostatniej stronie. Jeżeli była wydana na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego znajduje się seria i numer karty pojazdu. Natomiast jeżeli nie była wydana, odpowiednia informacja jest zamieszczona również na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego; Jeżeli karta pojazdu została zagubiona lub zniszczona, konieczne jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia.
  4. Gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel to obaj współwłaściciele muszą się stawić podczas złomowania w naszej firmie.
  5. Gdy pojazd jest zarejestrowany na firmę należy dołączyć KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.
  6. Jeżeli pojazd nie został przerejestrowany, trzeba okazać umowę sprzedaży potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu. Ważne jest aby załączone umowy sprzedaży udowadniały ciągłość pomiędzy osobą widniejącą na dowodzie rejestracyjnym a ostatnim właścicielem.
  7. Tablice rejestracyjne, jeśli  zostały zagubione, konieczne jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia.

zagubienie_karty_pojazdu.docx zagubienie_karty_pojazdu.docx

wymagane_dokumenty_do_zlomowania_wersja_do_druku_.docx wymagane_dokumenty_do_zlomowania_wersja_do_druku_.docx

brak_tablic_rejestracyjnych.docx brak_tablic_rejestracyjnych.docx

Projektowanie stron internetowych Master-NET
Licznik odwiedzin - 70659 | Polityka prywatności | RODO